A A PL CZ

Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS – Ochrona środowiska i ochrona zdrowia

Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS to mikroprojekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz z czeskimi partnerami – Stowarzyszeniem  Člověk na hranici, z.s. jako liderem projektu oraz z Regionálním sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska jako partnerem.
Jego celem jest inicjowanie i rozwijanie partnerstw transgranicznych pomiędzy samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami działającymi na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński. W trakcie jego realizacji partnerzy wykorzystują technologie informatyczne do zarządzania partnerstwem transgranicznym oraz wspierają działania związane z eliminowaniem przeszkód we współpracy i podnoszeniem jej rozwoju na wyższy poziom w ten sposób tworzone są mechanizmów wsparcia dla działalności transgranicznej.
Jedną z form wspierania działalności transgranicznej była organizacja, w dniu 14 listopada br. w Czeskim Cieszynie, drugiego spotkania tematycznego poświęconego zagadnieniom związanym z  transgraniczną współpracą w zakresie ochrony środowiska i zdrowia. Zgodnie z przyjętą formułą spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej – zaplanowane tematy spotkania zostały szczegółowo omówione przez zaproszonych ekspertów, a następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach warsztatowych ukierunkowanych na poszukiwanie zakresu przyszłej współpracy transgranicznej. Specjalistami drugiej Giełdy Partnerstw byli: Mgr. Jiří Bílek (specjalista w zakresie poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska oraz współpracy transgranicznej) oraz dr inż. Lucyna Cichy (główny specjalista Zakładu Ochrony Wód w Głównym Instytucie Górnictwa).
Każde z organizowanych spotkań w ramach projektu "Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS" jest także okazją do poszukiwań potencjalnego partnera w planowanych w przyszłości transgranicznych projektach polsko-czeskich.
Zdarzenie zorganizowane zostało w ramach mikroprojektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Zdjęcie – źródło: http://pl.123rf.com

szybki kontakt
Wyślij

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies

Akceptuje