A A PL CZ

Środki finansowe na inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w ramach E-KUMULATORA

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. na inwestycje poprawiające jakość powietrza.
20 lutego rusza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego E-KUMULATOR. Budżet przedsięwzięcia to 280 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie w formie pożyczki do 20 grudnia 2017 r.
Celem programu  „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.
Rodzaje projektów
Program przewiduje  cztery rodzaje projektów, które można zgłosić do dofinansowania. Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 1 do 90 mln zł pożyczki na:
1) budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych/urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym  zastąpienia ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
2) przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania;
3) przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW;
4) przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
Szkolenia dla wnioskodawców
Przedsiębiorcy zainteresowani programem E-KUMULATOR mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu wniosków. W tym celu NFOŚiGW przygotuje odpowiednie szkolenia na przełomie I i II kwartału br.
Dotychczas w ramach programu priorytetowego E-KUMULATOR  podpisano dziewięć umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 426 mln zł.

Szczegóły nowego naboru na stronie NFOŚiGW.

 

Źródło: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/poprawa-jakosci-powietrza-w-ramach-e-kumulatora/

szybki kontakt
Wyślij

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies

Akceptuje