A A PL CZ

Studie “Variabilita koncentrace vodorozpustných anorganických iontů ... "

Studie “Variabilita koncentrace vodorozpustných anorganických iontů během přijatelného a překročeného znečištění ovzduší v průmyslové oblasti” se zabývá složením vodorozpustných anorganických iontů na osmi vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji (Česká republika) na hranici s Polskem. Vodorozpustné anorganické ionty byly monitorovány v zimním období 2018. Soubor dat byl rozdělen do dvou period: období s přijatelným znečištěním (kdy průměrné 24hodinové koncentrace PM10 byly nižší než 50 µg/m3) a období s překročeným znečištěním ovzduší (kdy PM10 ˃ 50 µg/m3). Moravskoslezský kraj a Horní Slezsko patří k oblastem s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropě, zejména v zimním období, kdy opakovaně dochází k překračování koncentrací PM10. V Evropě jsou nedostatečné informace o výskytu a chování vodorozpustných anorganických iontů v ovzduší během smogových situací. Proto byl výzkum zaměřen na získání informací o změnách v chemickém složení vodorozpustných iontů, stopových prvků a forem výskytu uhlíku ve vztahu ke směru proudění větru a koncentraci PM10 (období s přijatelným a překročeným znečištěním ovzduší) s cílem identifikace původce znečištění. Koncentrace vodorozpustných iontů (chloridy, sírany, dusičnany, amonné ionty a draslík) během období s překročeným znečištěním byly ve srovnání s přijatelným znečištěním dvakrát až třikrát vyšší. Pro obě sledovaná období byly jako hlavní ionty identifikovány dusičnany. Během období s překročeným znečištěním dochází k poklesu procentuálního zastoupení vodorozpustných iontů v PM10, zatímco podíl uhlíkatých látek a nerozpustných částic (popílek) se zvyšuje. Použití klastrové analýzy prokázalo, že analyzované vzorky jsou seskupeny podle směru proudění větru, který v případě proudění z Moravské Brány vykazuje velmi nízkou imisní zátěž PM10. Naopak proudění větru ze severovýchodního směru sebou přináší vysokou imisní zátěž, která je charakterizována zvýšeným podílem organického uhlíku (až o 14.5 ± 10.3%) na úkor snížení vodorozpustných anorganických iontů. Zvýšení podílu organického uhlíku reprezentuje vyšší zdravotní riziko z důvodu vazby např. polycyklických aromatických uhlovodíků.

Odkaz na článek (v původním anglickém znění): https://doi.org/10.3390/ijerph17103447

Pliki do pobrania

szybki kontakt
Wyślij

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies

Akceptuje