A A PL CZ

Projekt „i-AIR REGION" – wspólna ochrona środowiska naturalnego

Województwo Śląskie oraz Kraj Morawskośląski są historycznie przemysłowymi terenami z dużą gęstością zaludnienia. Taka kombinacja stwarza więcej problemów związanych ze środowiskiem naturalnym oraz zdrowiem ludzkim. Mając powyższe na uwadze grupa podmiotów, którym nie jest obojętny stan środowiska naturalnego transgranicznego regionu jakim jest region ostrawsko-katowicki, opracowała projekt aplikujący o dofinansowanie do Programu Interreg V-A Republika Czeska w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy transgranicznej w ramach ochrony poszczególnych komponentów środowiska naturalnego i stworzenie wspólnych narzędzi w celu dalszego ulepszania przede wszystkim jakości powietrza, sposobu wykorzystania obszarów zagrożonych, zapewnienia ochrony wód i gospodarki odpadami, a to wszystko z uwagi na fakt polepszenia jakości życia mieszkańców regionu. Partnerami projektu są Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s. (partner wiodący), Śląski Związek Gmin i Powiatów; Moravskoslezský kraj; Województwo Śląskie; Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“; Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava oraz Intystut Chemicznej Przeróbki Węgla. Projekt stawia sobie za cel zwiększenie świadomości specjalistów oraz opinii publicznej na temat znaczenia zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska naturalnego, a także ich wpływu na zdrowie ludzkie. Systematyczna edukacja, prowadzona z pokolenia na pokolenie, może zmienić nawyki i przyjąć inne standardy normalnych zachowań.

Rozwiązanie problemu na czesko-polskim pograniczu jest szczególnie ważne, ponieważ jest to obszar wspólny, mamy podobne korzenie historyczne i podobne zachowania, ale inne instrumenty legislacyjne oraz inne podejście do rozwiązania problemu. Zmiany wspierane przez projekt mają być trwałe, ze stale zmieniającym się trendem, dlatego, że mamy do czynienia z systemem edukacji i wymiany informacji. Znaczącym działaniem jest stworzenie wspólnego portalu informacyjnego, którego obecnie brakuje oraz stworzenie miejsca do realizacji szkoleń. Jednym z celów projektu jest przygotowanie wspólnej propozycji harmonizacji przepisów oraz ich regulacji na poziomie lokalnym, regionalnym, a także i krajowym.

Źródło zdjęcia: www.gazetalekarska.pl

szybki kontakt
Wyślij

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies

Akceptuje