A A PL CZ

Slovník pojmů

Často používáme symboly a pojmy jako PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a mnoho dalších. Co za těmito symboly a pojmy se skrývá? Podívejte se do našeho slovníku a zjistěte, jak mohou být škodlivá jednotlivá znečištění.

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Rádi bychom vám poskytli podrobné informace o škodlivých sloučeninách nacházejících se ve smogu a obecně ve znečištěném ovzduší. Poznejme lépe našeho nepřítele, abychom s ním mohli účinněji bojovat.

PM10 - jedná se o jemný prach o velikosti až 10 mikrometrů. Skládá se ze směsi organických a anorganických látek. Obsahuje také toxické látky. Obzvláště nebezpečné jsou těžké kovy a polycyklické aromatické uhlovodíky. Na základě tohoto prachu se nejčastěji měří znečištění ovzduší a určuje se jeho znečištění. Mezní hodnotou pro denní průměrnou koncentraci PM10 v ovzduší je až 50µg/m3.

Bývá proto absurdní, že v Polsku je veřejnost informována o překročení mezní hodnoty jen v případě, že jsou vyšší než 200 µg / m3 ! Toto je již dramatická situace, ale smogová výstraha se vyhlašuje pouze tehdy, když tato úroveň dosáhne 300 µg/m3 ! Prozatímní koncentrace PM10 uznaná WHO jako přijatelná je 20 µg/m3.

Tento prach je absorbován v horních dýchacích cestách a průduškách. Může to vést k výraznému snížení účinnosti našich plic-můžeme se rychleji unavovat, kašlat a bude se nám obtížné dýchat. Může přispívat ke zvýšenému riziku respiračních infekcí a vést k chronickým onemocněním, jako je astma. Rovněž zhoršuje alergické příznaky, jako je senná rýma, zánět spojivek a kašel.

PM2,5 – jedná se také o polétavý prach složený z organických a anorganických látek. Velikost těchto prachů je až 2,5 mikrometrů. PM2,5, která je vyhodnocována z celkového PM10 kvůli svým zvláště nebezpečným vlastnostem. Tyto částice prachu jsou absorbovány v horních dýchacích cestách a průduškách, ale vzhledem ke své velikosti mohou být absorbovány také do našeho krevního oběhu. PM2,5 je obtížné eliminovat, když se vstřebává do krevního oběhu, proto je tak důležitá prevence a omezení jejich vzniku. Díky své velikosti prakticky nespadne na zem, a to ani za deště. Dokáže zůstat v ovzduší měsíce a s větrem cestovat i 2 500 km. Ani dýchání nosem a maskou neposkytuje 100% ochranu proti tomuto prachu, protože jeho částice jsou tak malé, že ochrana proti němu je extrémně obtížná a zřídka plně účinná. Proto je tak důležité mít doma čistič vzduchu s kvalitním filtrem HEPA, který jej eliminuje. Bohužel tento prach, kromě našich dýchacích cest, může také zaútočit na naše srdce a mozek a způsobit infarkty a mrtvice.

Benzo[a]piren –jedná se organickou chemickou sloučeninu ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. Může být součástí prachových částic PM10. Jeho přítomnost v ovzduší je často vyhodnocována samostatně, protože se jedná o extrémně karcinogenní sloučeninu. Jedná se mimo jiné o hlavní rizikový faktor v tabákovém dýmu při rozvoji rakoviny plic. Co je nejhorší: jeho mezní hodnoty jsou místně překračovány i o více než 1000%.

NOx – oxidy dusíku. Tato sloučenina se nejvíce vyskytuje v rušných ulicích, protože z velké části vzniká při dopravě, ale také při vytápění. Snižuje imunitu, může vést k infekcím dýchacích cest, zhoršovat příznaky astmatu a vést k onemocněním spojivek.

SO2 – kysličník siřičitý. Jedná se o bezbarvý plyn s velmi silným a nepříjemným zápachem. Silně dráždí dýchací cesty. Vzniká hlavně spalováním fosilních paliv (např. uhlí) - a čím nižší je kvalita paliva, tím více SO2 vzniká. Tato částice obvykle proniká do ovzduší a způsobuje kyselé deště. Ve velkých městských aglomeracích je však také součástí smogu. Jedná se o sloučeninu, která způsobuje nežádoucí kyselé deště, a snadno se může dostat do plic.

O3 - ozon, tvořící ozonosféru a chránící lidstvo před slunečním zářením, je dobrý. Avšak ozon, který se tvoří během horkých dnů v důsledku vystavení slunečnímu záření výfukových plynů, však již není pro lidstvo tak přátelský. Je součástí městského smogu a zjevně napadá naše horní dýchací cesty, způsobuje kašel, dýchací potíže a zhoršení astmatu. Kromě toho může ozon v lidském těle způsobit bolesti hlavy, nevolnost i únavu.

Rychlý kontakt
Odeslat

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies

Akceptuje